Javascript İle Eş Zamanlı Dosya Çalıştırma – Multi Ajax

Ajax ile sayfa yenilemeden işlem yapabildiğimizi bilmekteyiz.

İnsanoğluna yeri geldiği zaman lazım olabileceği birden fazla isteklerin olduğu durumda ne yapmamız gerekmektedir sorusuna cevap jQuery ile Multi Ajax özelliğinden yararlanmak.

Burada esas önemli olan özellik eş zamanlı dediğimiz durumdur. O yüzden sizlere jQuery kütüphanesindeki $.when fonksiyonundan bahsedeceğim.

Fonksiyon kullanımı aşağıdaki gibidir :

$.when( Fonksiyon(lar) ).then( Fonksiyon(lar) );

Burada Fonksiyon(lar) bölümüne ajax işlemi olmak zorunda olmadan istediğimiz şekilde fonksiyon yazabiliriz. Bu dört işlem olabilir, bir objeyle alakalı işlemlerle olabilir vs.

Aşağıdaki örnekte ajax işlemi yaparak 1 Kasım seçimlerine yaklaşırken saat sorununu el alaraktan bir basit gösterme işlemini yapmaya çalışacağım.

Burada $.when fonksiyonumuz ilgili fonksiyonları tetiklemekte geri dönen değerleri ise showData fonksiyonuyla sırasıyla argument olarak almaktayız.

<script type="text/javascript">
function showData( data1, data2 ) {  
  $('#saatTR').html( data1[0].SAAT );
  $('#saatUSA').html( data2[0].SAAT );
}

function saatKac( country ) {
  return $.ajax("saatkac.php?country=" + country, {    
    dataType: 'json'
  });
}

setInterval(function(){
	$.when( saatKac('Türkiye'), saatKac('Amerika') ).then( showData );
}, 1000);
</script>

Uygulama Örnek Sayfası

Javascript ile Multi Ajax

Paylaş: