Javascript ile iki sayı arasındaki asal sayıları bulma

Javascript ile ufak bir hesaplama işlemi yaparak girilen iki sayı arasındaki asal sayıları bulma işlemini yapmaya çalışacağız.

Asal sayı 1den ve kendisinden başka herhangi bir sayıya bölünmeyen sayıya denildiğini orta okul sıralarından biliyoruz 🙂

Burada yapacağımız işlemin mantığı girilen iki sayı arasında bir döngü oluşturup, bu döngüdeki sayıları tekrar bir döngü ile 2 den başlatarak kendisinden başka herhangi bir sayıya bölünüp bölünmediğinin kontrolü sonucunda eğer bölünmediğine ulaşırsak bu sayı asal sayıdır diyeceğiz.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>JavaScript ile Asal Sayı Bulma</title>
</head>

<body>

Başlangıç Sayı : <input type="text" id="sayi1" />
<br />
Bitiş Sayı : <input type="text" id="sayi2" />
<br />
<input type="button" value="Hesapla" onclick="islemHesapla()" />
<br />
<div id="islemSonuc">

</div>

<script type="text/javascript">

function asalSayiKontrol(bas,bit){
	var asalDizi = [];
	for(var i = bas; i <= bit; i++){
		var asalKontrol = true;
		for(var j = 2; j<= i; j++ ){
			if (i != j && i % j == 0){
				asalKontrol = false;
				break;
			}
		}
		if ( asalKontrol ){
			asalDizi.push( i );
		}
	}
	return asalDizi;
}


function islemHesapla(){

	var sayi1 = document.getElementById('sayi1').value;
	var sayi2 = document.getElementById('sayi2').value;
	
	sayi1 = parseInt( sayi1 );
	sayi2 = parseInt( sayi2 );
	
	if ( sayi1 == 1 ) sayi1 = 2;
	if ( sayi2 == 1 ) sayi2 = 2;
	
	if ( sayi1 >= sayi2 ){
		alert("Başlangıç sayısı bitiş sayısından büyük olmamalı!");
		return false;
	}
	var asalSayiDizi;
	
	if ( asalSayiDizi = asalSayiKontrol(sayi1,sayi2) ){
		document.getElementById('islemSonuc').innerHTML = '';
		var tmpHTML = '';
		asalSayiDizi.forEach(function(key) {
			tmpHTML += key + ' ';
		});
		document.getElementById('islemSonuc').innerHTML = 'Bulunan Değerler : ' + tmpHTML;
	}
	
}

</script>
</body>
</html>

Uygulama Örnek Sayfası

Javascript ile Asal Sayı Hesaplama Uygulamasını İndir

Paylaş: