Jquery Ajax File Upload

Jquery ile Ajax methodunu kullanarak sayfamızın yenilemeden genel olarak dosya yükleme işlemini en basit ve yalın haliyle
örnekli bir şekilde size anlatmaya çalışacağım.

Yaptığımız çalışmanın işleyişi;

Tipi dosya olan bir etiketin yani <input type=”file” /> elemanının yardımı ile dosya seçtiğimizde Jquery Ajax methodu ile farklı bir dosyada sitemize yükleme
işlemini sağlıyoruz.

Bana göre en önemli ayrıntı, dosyamızı FormData nesnesiyle gönderilmesinin sağlanmaktadır.

HTML etiketleriyle dosya gönderiminin nasıl olacağına dair yazıyı HTML Form Dosya Yüklenmesi burada belirttim.
Bu özelliği bize FormData nesnesi sağlamaktadır.

Uygulama Örnek Sayfası

Jquery Ajax File Upload Uygulamasını İndir

Paylaş: