Unknown storage engine ‘InnoDB’ hatası

Sunucuda MySQL üzerinden hızlandırma çalışması yapmaya çalışırken bazen tahmin edemeyeceğimiz hatalara yol açabiliyoruz.

/etc/my.cnf

dosyasında yapmaya çalıştığım hızlandırma sonucunda Webmailde RoundCube üzerinden açmak istediğimde

“DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED!” hatası üzerinden araştırmalarım sonucunda MySqlde InnoDB tipini kapalı konuma
aldığım sonucu ortaya çıktı.

Bu hatayı gidermek için yapmak gerekenler log dosyalarını yedekleyip mysqli yeniden başlatmaktır.

Gereken komutlar aşağıdaki gibidir:

/etc/init.d/mysql stop
mv /var/lib/mysql/ib_logfile0 /var/lib/mysql/ib_logfile0.bak
mv /var/lib/mysql/ib_logfile1 /var/lib/mysql/ib_logfile1.bak
/etc/init.d/mysql start

Paylaş: