Jcarousel Mouseover Stop

Jcarousel bildiğimiz üzere slayt yapısını farklı özelliklerde kullanabileceğimiz bir javascript sınıfı.

İlk çıkarttıkları sürümlerde tüm içerik bir obje üzerinde olduğu için tüm işlemleri bir fonksiyon yardımıyla veya method yardımıyla yapabiliyorduk.

Yeni çıkardıkları sürümde ise dört farklı Eklenti halinde ayırdıklarını görmekteyiz.

Aşağıdaki örnekte yeni sürüme göre fare üzerine geldiğinde slaytımız duracak, fare slayatımızın üstünden çıktığında ise hareket edecek şekil verecek kod öbeği bulunmaktadır.

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	$('#slayt').jcarousel({
		wrap: 'both',
		animation: 'slow'
	});
	$('#slayt').jcarouselAutoscroll({autostart: true});
});
</script>

Yukarıdaki kodda varsayalım bizim belirlediğimiz jcarousel sınıfı. Slaytımız yavaş olarak iç içe dönecek şekilde otomatik başlangıç moduna göre ayarlanmış.

Bahsettiğimiz fare üzerine geldiğinde duracak, gittiğinde devam edecek kod öbeği:


$('#slayt').hover(function() {
		$(this).jcarouselAutoscroll('stop');
	}, function() {
		$(this).jcarouselAutoscroll('start');
	});

Paylaş: